Firmaordning

klinik-drivkraft.dk

 

klinik-drivkraft v/ Ejla Baun Nielsen

Firmaordning med zoneterapi

 

Både stillesiddende og fysisk krævende arbejde belaster kroppen. Sammen med de præstationskrav der stilles til medarbejdere i en moderne virksomhed, kan det betyde stress, muskelspændinger og forringet immunforsvar med øget sygefravær til følge. Derfor kan dit firma glæde jeres medarbejdere med adgang til zoneterapi. Firmaets fordele vil bl.a. være:

⦁Øget trivsel og samarbejde

⦁Større motivation

⦁Øget sundhed og velvære

⦁Lavere sygefravær ELLER et alternativ til sygedag

​Ordningen er fradragsberettiget og skattefri.

Det er skattefrit for den enkelte medarbejder at modtage sundhedsydelser, ligesom det er fradragsberettiget for virksomheden, der kan trække det fra som driftsomkostning.

Hvis arbejdsgiveren afholder udgifter til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader, vil der være skattefrihed for den ansatte jf. Ligningsvejledningen, afsnit A.B.1.9.24 (www.skat.dk), som henviser til en række kendelser, hvor en arbejdsgiver har tilbudt medarbejderne forebyggende eller behandlende sundhedsydelser.​​

 

klinik-drivkraft v/ Ejla Baun Nielsen - Kirkebakken 4 - 9550 Mariager - mobil 4023 9500