Zoneterapi

klinik-drivkraft.dk

 

klinik-drivkraft v/ Ejla Baun Nielsen

Zoneterapi kan hjælpe dig

 

Slås du med smerter, dårlig fordøjelse eller sportsskader?

Så kan zoneterapi gavne!

Zoneterapi er for alle og kan også bruges til at vedligeholde et godt helbred.

Zoneterapi er en behandlingsmetode, hvor terapeuten med trykpåvirkninger ét sted på kroppen søger at forbedre funktionen et andet sted.

​Teorien bag er, at hele kroppen afspejles i delområder af kroppen, som kommunikerer og vekselvirker med helheden.

​ Zoneterapi kan bruges flere steder på kroppen, men udføres mest med tryk på fødderne.

Tre ting kendetegner zoneterapi

1.Behandlingen sætter kroppens selvhelbredende kræfter i gang.

2.Terapeuten arbejder holistisk - det vil sige ser på klientens hele situation med fokus på både funktionsforstyrrelser, årsagerne og kroppens selvhelbredende kræfter.

3.Terapeut og klient arbejder tæt sammen.

Klienten tager et medansvar for sin behandling.

Godt mod livsstilssygdomme

Zoneterapi er især velegnet til moderne livsstilssygdomme,

hvor der sjældent er tale om én årsag -

en virkning, men om flere forskellige ubalancer.

Derfor er zoneterapi blevet så populær som behandlings-

form.

Zoneterapi kan ikke helbrede dig, men styrke din krop og

psyke og lindre bivirkninger.

Læs mere i rapporten Zoneterapeutisk Fagforståelse.

 

Tryghed hos din zoneterapeut

 

Zoneterapeuten har tavshedspligt. Af hensyn til behandlingen føres der en journal, som klienten er velkommen til at læse. Klienten skal give samtykke til journalføring.

Fra 1. januar 2009 ydes tilskud til zoneterapibehandling fra Sygeforsikringen "danmark". Læs mere om regler og takster ved at klikke på dette link. Behandlingen skal være ydet af en zoneterapeut, der er godkendt som Registreret Alternativ Behandler (RAB).

De fleste private sundhedsforsikringer yder tilskud til zoneterapeutisk behandling.

Spørg din sundhedsforsikring eller din arbejdsgiver, om der er tegnet sundhedsforsikring i din virksomhed.

En Registreret Alternativ Behandler er en behandler, der er medlem af en brancheforening og godkendt som registreringsansvarlig forening af Sundhedsstyrelsen på baggrund af, at de lever op til nærmere fastsatte krav inden for uddannelse, efteruddannelse, etik, god klinisk praksis, journalføring m.m.

 

klinik-drivkraft v/ Ejla Baun Nielsen - Kirkebakken 4 - 9550 Mariager - mobil 4023 9500